Lid worden van onze vereniging

Om lid te worden van onze club kunt u zich bij voorkeur aanmelden per internet. Uw gegevens zullen worden behandeld conform onze privacy verklaring AVG.

Meldt U aan via internet

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari – 31 december.
Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 20,- per jaar tot wederopzegging.
Beeindiging van uw lidmaatschap dient u vóór 1 december van het loppende kalenderjaar te melden aan onze penningmeester. 

Als u lid wordt tijdens het lopende jaar dan gelden de volgende tarieven:
Na 1 april € 15,-
Na 1 juli € 10,-
Na 1 oktober € 5,-

U kunt  zich eenvoudig aanmelden via deze website en uw  inschrijfgeld betalen via IDEAL. Pas volgend jaar ontvangt u een betaalverzoek om uw bijdrage over te willen maken. Heeft u verdere vragen? Stuur een email aan onze penningmeester.


JA, ik wordt graag lid/donateur.

  • Dit inschrijf formulier is bedoeld voor nieuwe leden. Bij aanmelding betaalt u alleen uw eerste inschrijfgeld via IDEAL. Voor het volgende lidmaatschapsjaar ontvangt u per mail een verzoek tot betaling.
 

Automatische betaling

  • U kunt uw eerste inschrijving eenvoudig betalen met IDEAL. Volgend jaar krijgt u uiterlijk 15 januari een betaalverzoek via email voor de betaling van nieuwe lidmaatschapsjaar. Tot die tijd hoeft u niks te doen.
 

Wij hebben tot slot nog deze vragen:

  • In het kader van de AVG privacy wetgeving vragen wij u nadrukkelijk te willen aangeven dat u er geen bezwaar tegen heeft als uw persoons/adresgegevens via onze ledenlijst bekend worden gemaakt. Deze gegevens zijn alleen voor leden toegankelijk en vanzelfsprekend worden uw vertrouwelijke bankgegevens niet vermeld. De ledenlijst is alleen via onze website met een toegangscode te openen. Deze ontvangt u na aanmelding en betaling. Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.
 

Verificatie (ter voorkoming van niet geautoriseerde verzending)


Klik op de “Betaal met IDEAL” knop en u komt automatisch op de pagina om per bank te betalen.